Managing my expectations of myself and my work - Self Reflection

Managing my expectations of myself and my work - Self Reflection

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Project Number: 2022-1-ES01-KA220-VET-000086525

bg_BGBulgarian
Scroll to Top